Informed consent

Medische zorgen voor een patiënt worden steeds minder het domein van 1 enkele arts.

Voor een optimale zorg kunnen jouw medische gegevens gedeeld worden tussen artsen van een praktijk, tussen huisartsen en specialisten, met de dokter van wacht of spoedgevallendienst , met een dokter in jouw vakantieverblijf.,… 
Een optimale communicatie tussen de zorgverstrekkers die door jou worden geraadpleegd komt ongetwijfeld jouw gezondheid ten goede.  

Recent werden er instrumenten ontwikkeld waarbij gezondheidsgegevens op een beschermd online platform kunnen geplaatst worden.
Dit enkel na het geven van jouw toestemming, waardoor verschillende artsen DIE JOUW TOESTEMMING HIERVOOR BEKOMEN HEBBEN,
jouw gegevens kunnen raadplegen.

Enkele voorbeelden zijn : de toegediende vaccinaties, allergieën, huidig medicatieschema, medische voorgeschiedenis, labo-uitslagen en radiografieën, verslagen van specialisten.  
U kunt ook vragen om sommige items WEL en andere NIET te delen.

De basis van dit gezondheidsnetwerk is het e-health platform, wat ook door u kan geraadpleegd worden.
Voor al deze mogelijkheden is natuurlijk jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. (=informed consent).

Door het geven van uw identiteitskaart aan de arts en na zijn vraag, geeft u bij deze ook het akkoord aan deze arts.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑